مـنـظـومـه ی مـجـنـون
 
منظومه ی عشق به رادیـــو ....

١۵ اسـفـند روز درخـتکاری .... لبخند

درخت حیات زمین ...... لبخند

 نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸ توسط ستاره ی شب