شغل انبیا .....

می خواستم بگویم چه شغل زیباییست معلمی دیدم شغل نیست هنر است ....

خواستم بگویم چقدر هنرمند است معلم و چه هنر عاشقانه ایست معلمی ، اما دیدم هنر شاید عبارت مناسبی نباشد آخر معلمی ایثار و فداکاریست ....

روزتان مبارک معلمین سرزمینم ... قلب

/ 0 نظر / 18 بازدید