باز محرم رسید ....

باز محرم رسید

باز محرم رسید، دلم چه ماتمزده
کسی میان این دل، خیمه ماتم زده

باز محرم رسید، شدم چه حیران و مست
از این همه عاشقی، دوباره ام مست مست

باز محرم رسید، میکده ها وا شدند
تمام عاشقانت، واله و شیدا شدند

باز محرم رسید، این من و گریه هایم
رفع عطش می کند، فرات اشک هایم

باز محرم رسید، شهر سیه پوش توست
دل ، نگران رنج خواهر مظلوم توست

باز محرم رسید، مدرسه عشق باز
کلاس درس زینب، کار نموده آغاز

باز محرم رسید، وعده گه بیدلان
فصل جنون و مستی، صاحبِ صاحبدلان

باز محرم رسید، تا سحر آواره ام
میان میخانه ها، مستم و دیوانه ام

باز محرم رسید، عاشقی سوداگریست
گرمی بازار عشق، شور دل زینبیست___________________________________________________
پیوست : حال و هوای محرم صدای سینه زنی ، شور پخش کردن نذری ،
صدای دسته ها درشبها ، چقدر دلم برای این حس و فضا تنگ شده بود، چقدر
 دلم برای استشمام هوای محرم تنگ بود، اما یادش بخیر سالهای پیش صدای
 نم نم باران هم دسته ها را همراهی می کرد، سالهای پیش محرم بارانی بود
 اما امسال پاییز بی باران مانده کاش باران ببارد
.

 

التماس دعا

/ 0 نظر / 22 بازدید