جهانی ترین روز رادیو ....

دوستداشتن های رادیوییم را در قاب تصویر که می آورم در مانده می شوم چون نمی دانم چگونه به تصویر کشم آنچه از رادیو آموختم ...
نمی دانم چگونه "خوب شنیدن هنر است " را نشان دهم ...
چگونه ترسیم کنم ماندگاری صدا را ....
و چگونه نشان دهم عشقم را به رسانه ای که تخیل کودکیم را با قصه های شبانه با قصه های ظهر جمعه آن همراه کردم ....

روز جهانی رادیو بر همه ی عوامل عزیز و بزرگوار این رسانه ی دوستداشتنی و دوستداران رادیو مبارک باد ...هورا
 رادیو رسانه ماندگار ....

/ 0 نظر / 52 بازدید