/ 5 نظر / 21 بازدید
مائده

سلام دوست گل و دوست داشتنیم[گل]

مائده

خوبیهاست که باعث میشه آدما دلتنگ بشن ، به خاطر همه ی خوبیات یه عالمه دلتنگتم !

مائده

ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند ، بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره .

مائده

سلام ستاره شب مهربون[گل] خیلی دلم برات تنگ شده بود ممنون که دوباره اومدی عزیزدلم امیتیدای نازنین انگاری نمی تونست بیاد برات پیام بذاره خیلی دلش برات تنگ شده بود و از م خواست براش پیغام بذارم تا فکر نکنی بی وفاست دوستتت دارم عزیزم