بانوی دو جهان ....

میلاد بانوی دو جهان حضرت فاطمه (س) بر همه ی شما عزیزان مبارک باد ....هوراتشویق

روز مادر بر تمام مادران عزیز و مهربون مبارک و روح همه ی مادرانی که رفتند و آسمانی شدن شاد و یادشون گرامی این فرشته های آسمانی ...
کاش روزی می شد قدرت جبران زحمتهایشان راپیدا می کردیم روزی که هیچوقت نمیرسه آخه هیچ قدرتی آنقدر نیست که بتواند مهربانی مادرانه را جبران کند ...

دوستت دارم مادرم... همراه تمام لحظه های زندگیم ... ماچ

/ 0 نظر / 17 بازدید