هوا پر است از نام رادیو این روزها چقدر رادیوییست .....

رادیو نامش هم برایم پر است از حرفهای نزده ...
جشنواره ی رادیو تمام شد و من چقدر این جشنواره را دوست دارم چون مخصوص خود خود رادیوست ...
جشنواره ای که نه فقط سالی یک بار بلکه اگر هر ماه هم باشد برای عزیزانی که نام رادیو را زنده نگه می دارند کم است ...
تبریک می گم به همه ی بزرگوارانی که امسال در جشنواره ی رادیو انتخاب شدند ... و برای همه ی همه ی عزیزانی که رادیو با وجود و حضور آنها گرمی و نشاط گرفته بهترین ها را آرزو دارم ، به راستی سالی یکبار جشنواره برای رادیو مثل قطره است در اقیانوس چون همه ی عوامل رادیو بهترینند ....

/ 0 نظر / 23 بازدید