کسی کو نکونام میرد همی / ز مرگش تاسف خورد عالمی

روز پرکشیدنت رسید

.

شعری زیبا از مرحوم قیصر امین پور در وصف امام رضا روحش شاد ...

.

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند
موج‌های پریشان تو را می‌شناسند

.

پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند

.

نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می‌شناسند

.

از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی
ای که امواج طوفان تو را می‌شناسند

.

اینک ای خوب، فصل غریبی سر آمد
چون تمام غریبان تو را می‌شناسند

.

کاش من هم عبور تو را دیده بودم
کوچه‌های خراسان، تو را می‌شناسند

.

روحش شاد

.

/ 0 نظر / 196 بازدید