نام تو ماندست امروز در دل ما یادگاری


خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
                                                    شوق پرواز مجازی ، بال های استعاری


لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن
                                                         خاطرات بایگانی،زندگی های اداری


آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین
                                                  سقف های سرد و سنگین ، آسمان های اجاری


با نگاهی سر شکسته ، چشم هایی پینه بسته
                                                   خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری


صندلی های خمیده ، میزهای صف کشیده
                                                   خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری


عصر جدول های خالی ، پارک های این حوالی
                                                         پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری


رو نوشت روزها را ، روی هم سنجاق کردم :
                                                       شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری


عاقبت پرونده ام را ، با غبار آرزوها
                                              خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری


روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث
                                                    در ستون تسلیت ها ، نامی از ما یادگاری

ناگهان چقدر زود دیر می شود امروز سه سال است که دیگر در بین ما نیستی ولی شعرهایت در کنارمان یاد تو را در دلهایمان جاوید کرده اند .

روحشون شاد ....

___________________________________________________________

پیوست : بنای آرامگاه قیصر امین پور در گتوند رونمایی شد

/ 0 نظر / 19 بازدید