اگر مرا به دعایی مدد کنی شاید / که آفرین خدا بر روان سعدی باد


هرکه را عشق نباشد، نتوان زنده شمرد / وآن که جانش ز محبت اثری یافت، نمرد
تربت پارس، چو جان جسم تو در سینه فشرد / لیک در خاک وطن آتش عشقت نفسرد
« باد، خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد / آب هر طیب که در طبله‌ی عطاری هست »
سعدیا! نیست به کاشانه‌ی دل غیر تو کس / تا نفس هست، به یاد تو برآریم نفس
اول اردیبهشت روز سعدی شیراز گرامی .....

(عکس شاهکار چند روز پیش در آرامگاه سعدی
نیشخند )

/ 0 نظر / 242 بازدید